Siekdama nuolat išlaikyti tokį gerą vardą, savo veikloje bendrovė laikosi galiojančios Produktų kokybės ir saugumo, Energijos vadybos ir Aplinkosaugos vadybos politikų.

Sertifikatai

Siekiant užtikrinti aukštą gaminamų produktų kokybę ir saugumą, bendrovės „Santa Bremor“ gamybos procesai buvo sertifikuoti pagal kokybės vadybos ir produktų saugumo standartus, t. y. RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) sistemos reikalavimus, ISO 9001 standarto, IFS (Tarptautinio maisto standarto), BRC (Visuotinio maisto saugos standarto), ISO 5001 standarto ir ISO 14001 standarto reikalavimus.


logo

2002 m. „Santa Bremor“ tapo pirmąja Baltarusijos bendrove, gavusia kokybės ir saugos valdymo sistemos atitikties RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) principams sertifikatą.

logo

2005 m. bendrovės kokybės sistema buvo sėkmingai sertifikuota ir pripažinta atitinkanti tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus. Sisteminis požiūris į kokybės valdymą leidžia bendrovei užtikrinti pastovią gaminamų maisto produktų kokybę.

logo

2010 m. „Santa Bremor“ sertifikavo kokybės valdymo ir produktų saugumo sistemą, kuri buvo pripažinta atitinkanti IFS (Tarptautinio maisto produktų kokybės ir saugos standarto) bei BRC (Visuotinio maisto saugos standarto) reikalavimus.

logo

Atitiktis IFS ir BRC standartams sustiprina stambių vietinių ir užsienio partnerių pasitikėjimą bendrove ir leidžia tiekti bendrovės gaminamus produktus į ES ir kitas Europos valstybes.

logo

2016 m. „Santa Bremor“ buvo sėkmingai sertifikuota ir pripažinta atitinkanti СТБ ISO 50001 ir СТБ ISO 14001 standartų reikalavimus, tuo patvirtinant, kad bendrovė yra įdiegusi visus energijos vadybos bei aplinkosaugos vadybos sistemų reikalavimus ir jų laikosi.

logo

Energijos vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų įdiegimo tikslas – pasiekti didesnį energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrinti švarią, aplinką tausojančią gamybą bei racionaliai naudoti gamtos išteklius ir išsaugoti gamtą ateities kartoms.


logo

Nuosavoje gamybinėje laboratorijoje atliekami gaunamos žaliavos, pusfabrikačių, išleidžiamos paruoštos produkcijos bandymai, kurių metu atliekamas vertinimas pagal organoleptinius, fizikinius-cheminius, mikrobiologinius rodiklius, taip pat atliekama radiologinė kontrolė pagal patvirtintą akreditacijos sritį. Atliekant bandymus tikrinama, ar žaliavos, pusfabrikačiai ir produktai atitinka Baltarusijos Respublikoje galiojančių techninių-norminių teisės aktų reikalavimus bei Baltarusijos Respublikos ir Muitų sąjungos techninių reglamentų reikalavimus.

Parsisiųsti